242. Waarom moet de kerk bijzonder zorg dragen voor de zieken?

Jezus leert ons: de hemel lijdt als wij lijden.
God wil dat wij Hem herkennen in de 'onaanzienlijkste' van de broeders of zusters (Mat. 25:40).
Daarom heeft Jezus de ziekenzorg als centrale opdracht aan zijn leerlingen meegegeven.
'Geneest de zieken!' (Mat. 8:17), en Hij zegt hun een goddelijk gezag toe: 'in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, (...) ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen' (Marc. 16:17-18).
 
Het hoorde altijd al bij de belangrijkste kenmerken van het christendom dat de ouderen, zieken en behoeftigen in het middelpunt stonden.
Moeder Teresa, die zich ontfermde over de stervenden in de goten van Calcutta, staat in een lange traditie van christenen die Christus juist herkenden in mensen die uitgerangeerd zijn en door anderen gemeden worden.
Als Christenen werkelijk christen zijn, gaat er een helende werking van hen uit.
Sommigen is het zelfs gegeven met de kracht van de Heilige Geest lichamelijk te genezen (charisma van de genezing).