241. Waarom had Jezus zoveel aandacht voor zieken?

Jezus kwam om Gods liefde te tonen.
Vaak deed Hij dat daar waar wij ons bijzonder kwetsbaar en bedreigd voelen: in de aantasting van ons leven door ziekte.
God wil dat wij aan lichaam en ziel gezond worden, dat we bovendien gelovig worden en zijn komende Koninkrijk zien.
 
Soms moet je eerst ziek worden om te ontdekken wat wij – gezond of ziek – meer dan alles nodig hebben: God. We hebben geen leven buiten het leven in Hem.
Daarom hebben zieken en zondaars een bijzonder gevoel voor het wezenlijke.
Al in het Nieuwe Testament zochten vooral de zieken Jezus op; zij probeerden ‘hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas’ (Lc. 6, 19).