237. Zijn er zonden die zo zwaar zijn dat zelfs een gewone priester ze niet kan vergeven?

Er zijn zonden waarbij de mens zich volkomen van God afkeert en tegelijk wegens de ernst van de daad excommunicatie over zich afroept.
Bij zonden die gepaard gaan met excommunicatie kan de vrijspraak alleen door de bisschop of in sommige gevallen zelfs alleen door de Paus plaatsvinden.
Bij levensgevaar kan iedere priester vrijspreken van alle zonden en ook van excommunicatie.
 
Een katholiek die bijvoorbeeld een moord begaat of meewerkt aan abortus, sluit zichzelf automatisch uit van de sacramentele gemeenschap; de kerk stelt die toestand alleen maar vast.
Excommunicatie heeft tot doel de zondaar te verbeteren en weer de juiste weg te wijzen.