230. Wat is boete?

Boete is het herstellen van een begaan onrecht.
Boete mag niet alleen in ons hoofd plaatsvinden, maar moet tot uiting komen in daden van liefde en in inzet voor anderen.
Ook door te bidden, vasten en armen geestelijk en materieel te ondersteunen, kan men boete doen.
 
Boete wordt vaak verkeerd begrepen.
Het heeft niets te maken met zelfbeschuldiging en schuldcomplexen.
Boete is niet piekeren over hoe slecht ik ben.
Boete bevrijdt en bemoedigt ons om opnieuw te beginnen.