223. Op welke manier is de heilige eucharistie een vooruitlopen op het eeuwige leven?

Jezus heeft zijn leerlingen en daarmee ons beloofd dat we op een dag met Hem om de tafel zullen zitten.
Daarom is iedere heilige mis 'gedachtenis aan het lijden, volle genade, onderpand van de toekomstige heerlijkheid' (Rooms hooggebed).