222. Mag de eucharistie ook aan niet-katholieke christenen worden bediend?

De heilige communie is een uiting van de eenheid van het lichaam van Christus.
Tot de katholieke kerk behoort wie in haar gedoopt is, haar geloof deelt en in eenheid met haar leeft.
Het zou tegenstrijdig zijn als de kerk mensen die het geloof en leven van de kerk (nog) niet delen, tot de communie zou nodigen.
De geloofwaardigheid van het teken van de eucharistie zou schade lijden.
 
Individuele orthodoxe christenen kunnen in een katholieke kerk verzoeken om de heilige communie te ontvangen, omdat zij delen in het eucharistische geloof van de katholieke kerk, ook al leeft hun gemeenschap nog niet in volle eenheid met de katholieke kerk.
Bij leden van andere christelijke confessies mag de heilige communie worden bediend in noodgevallen waar bij de betrokken persoon sprake is van een vol geloof in de eucharistische tegenwoordigheid.
Gemeenschappelijke eucharistie/avondmaalsvieringen van katholieke en protestantse christenen zijn het doel en het verlangen van alle oecumenische inspanningen, maar erop vooruitlopen zonder dat de realiteit van het lichaam van Christus in één geloof en in de ene kerk is hersteld, is verkeerd en daarom niet geoorloofd.
Andere oecumenische erediensten waarin christenen van verschillende confessies samen bidden, zijn goed en ook door de katholieke kerk gewenst.