219. Hoe vaak moet een katholieke christen deelnemen aan de eucharistieviering?

Een katholieke christen is op alle zondagen en de feestdagen verplicht de heilige mis te bezoeken.
Wie werkelijk de vriendschap met Jezus zoekt, geeft zo vaak hij kan gehoor aan Jezus' persoonlijke uitnodiging tot de maaltijd.
 
Eigenlijk is 'zondagsplicht' voor een echte christen net zo een vreemd woord als 'kusplicht' voor iemand die verliefd is.
Niemand kan een levendige relatie met Christus hebben als hij niet gaat naar de plaats waar Hij op ons wacht.
Daarom is van oudsher de misviering voor christenen het 'hart van de zondag' en de belangrijkste afspraak in de week.