218. Hoe moeten wij de in brood en wijn aanwezige Heer op de juiste wijze vereren?

Omdat God onder de geconsacreerde gedaanten van brood en wijn werkelijk aanwezig is, moeten wij de heilige gaven met grote eerbied bewaren en onze in het allerheiligste tegenwoordige Heer en Verlosser aanbidden.
 
Als er na de viering van de heilige eucharistie nog geconsacreerde hosties over zijn, worden die bewaard in heilige schalen in het tabernakel.
Omdat zich in het tabernakel het 'Allerheiligste' bevindt, is het een van de waardigste plaatsen in elke kerk.
Voor ieder tabernakel maken we een kniebuiging.
Iemand die Christus werkelijk navolgt, zal Hem zeker in de armsten herkennen en Hem in hen dienen.
Maar hij zal ook tijd vinden om in stille aanbidding voor het tabernakel te vertoeven en de eucharistische Heer zijn liefde te geven.