216. Op welke wijze is Christus aanwezig als de eucharistie wordt gevierd?

Christus is in het sacrament van de eucharistie op mysterieuze wijze, maar werkelijk aanwezig.
Iedere keer dat de kerk gehoor geeft aan de opdracht van Jezus 'Doe dit om mij te gedenken' (1Kor. 11:25), het brood breekt en de kelk aanbiedt, vindt nu hetzelfde plaats wat destijds is gebeurd: Christus geeft zich waarachtig prijs voor ons, en wij krijgen waarachtig deel aan Hem.
Het eenmalige en onherhaalbare kruisoffer van Christus wordt voltrokken op het altaar; het werk van onze verlossing voltrekt zich.