215. Wie leidt de Heilige Mis?

Eigenlijk handelt in iedere Heilige Mis Christus zelf.
De bisschop of priester vertegenwoordigt Hem.
 
De kerk gelooft dat de celebrant in persona Christi capitis (Latijn: in der persoon van Christus, het Hoofd) bij het altaar staat.
Dat betekent dat priesters niet alleen in de plaats of in opdracht van Christus handelen, maar dat het door hun wijding Christus is die als hoofd van de kerk door hen handelt.