212. Welke benamingen zijn er voor de eucharistieviering en wat betekenen ze?

Er zijn verschillende benamingen voor dit ondoorgrondelijke mysterie: heilig offer, heilige mis, misoffer, eucharistische bijeenkomst, goddelijke liturgie.
 
Heilig offer, heilige mis, misoffer: het eenmalige offer van Christus dat alle offers voltooit en overstijgt, wordt in de mis voltrokken.
De kerk en de gelovigen brengen zichzelf met hun overgave in in het offer van Christus.
Het woord mis komt van de Latijnse zendingswoorden: Ite, missa est: Gaat nu heen, jullie zijn gezonden!
 
Breken van het brood: Het 'breken van het brood' was een oude joodse ritus bij de joodse maaltijd, die Jezus volgde en oppakte om zijn 'zich prijsgeven omwille van ons' (Rom. 8:32) tot uiting te brengen. Aan het 'breken van het brood' herkenden de leerlingen Hem weer na de verrijzenis.
'Breken van het brood' noemde de oergemeente haar liturgische viering van de maaltijd.
 
Eucharistische samenkomst: Samenkomst van 'dankzegging', waarin de kerk haar zichtbare uitdrukking vindt.
 
Gedachtenis van het lijden, het sterven en de verrijzenis: In de eucharistieviering viert de gemeente niet zichzelf, maar ontdekt en viert ze steeds opnieuw de tegenwoordigheid van de reddende doortocht van Christus door het lijden en de dood heen naar het leven.
 
Heilige en goddelijke liturgie, heilige mysteriën: In de eucharistieviering verenigen de hemelse en aardse kerk zich tot één enkel feest.
Omdat de eucharistische gaven waarin Christus aanwezig is in zekere zin het heiligste in de wereld zijn, wordt ook van het 'allerheiligste sacrament' gesproken.
 
Heilige communie: omdat wij ons in de heilige mis verenigen met Christus en door Hem met elkaar, spreken we van de heilige communie (communio = gemeenschap).