205. Wat gebeurt er bij het vormsel?

Bij het Vormsel krijgt de ziel van een gedoopte Christen een onuitwisbaar zegel dat hij maar een keer kan ontvangen en dat diegene voor altijd als Christen stempelt.
De gave van de Heilige Geest is de kracht van boven, waarin deze mens de genade van zijn doop door zijn leven waarmaakt en ‘getuige’ van Christus is.
 
Wie het Vormsel ontvangt, sluit een ‘verdrag’ met God.
De vormeling zegt: Ja, ik geloof in U, mijn God, geef mij uw Heilige Geest, zodat ik u geheel toebehoor, nooit van u gescheiden word en mijn hele leven met lichaam en ziel, in daden en woorden, in goede en slechte dagen van u getuig.
En God zegt: Ja, Ik geloof ook in jou, Mijn kind – en Ik zal jou Mijn geest, ja, Mijzelf schenken.
Ik zal jou geheel toebehoren.
Ik zal me in dit en in het eeuwige leven nooit van jou scheiden.
Ik zal in je lichaam en in je ziel, in je daden en woorden zijn.
Zelfs als je Mij vergeet, zal Ik er toch zijn – in goede en in slechte dagen.