203. Wat is het vormsel?

Het Vormsel is het sacrament dat de doop voltooit en waarmee ons de gave van de Heilige Geest wordt geschonken.
Wie in vrijheid kiest voor een leven als kind van God en onder de tekenen van handoplegging en zalving met Chrisma, bidt om Gods geest, krijgt de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde en macht.
Hij is nu een volwaardig, verantwoordelijk lid van de Katholieke Kerk.
 
Als een trainer een voetbalspeler het veld opstuurt, legt hij hem de hand op zijn schouder en geeft hem de laatste aanwijzingen.
Zo kun je het Vormsel ook zien.
Ons wordt de hand opgelegd.
We betreden het veld van het leven.
Door de Heilige Geest weten we wat we te doen hebben.
Hij heeft ons gemotiveerd tot in onze vingertoppen.
Zijn opdracht klinkt in onze oren.
We zullen zijn vertrouwen niet teleurstellen en het spel voor hem winnen.
We moeten alleen maar willen en naar Hem luisteren.