200. Wat gebeurt er bij de doop?

Door de doop worden wij lid van het lichaam van Christus, zusters en broeders van onze Verlosser en kinderen van God.
Wij worden bevrijd van de zonde, ontrukt aan de dood en zijn vanaf dan bestemd voor een leven in de vreugde van de verlosten.
 
Gedoopt zijn betekent: mijn persoonlijke levensverhaal duikt onder in de stroom van de liefde van God.
'Ons leven', aldus paus Benedictus XVI, 'behoort Christus en niet meer onszelf. (...)
Door Hem begeleid, ja door Hem in zijn liefde opgenomen, zijn wij vrij van angst.
Hij omvangt ons en draagt ons, waar we ook gaan, Hij die het leven zelf is'.