199. Is de Doop echt de enige weg tot het heil?

Voor allen die het Evangelie ontvangen hebben en gehoord hebben dat Christus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh 14:6) is, is de Doop de enige weg tot God en tot het heil.
Maar tegelijk is het waar dat Christus voor alle mensen is gestorven.
Daarom vinden ook alle mensen het heil die geen gelegenheid hebben gehad Christus en het geloof werkelijk te leren kennen, maar die oprecht God zoeken en leven naar hun geweten (zogenaamde begeertedoop).
 
God heeft het heil verbonden aan de Sacramenten.
Daarom moet de Kerk ze onvermoeibaar aanbieden aan de mensen.
Missie opgeven zou verraad betekenen aan Gods opdracht.
God zelf is echter niet gebonden aan de Sacramenten.
Waar de Kerk – door schuld of door andere redenen – niet kan komen of zonder succes blijft, daar baant God zelf de mens een andere weg tot het heil.