196. Wie kan worden gedoopt en wat wordt van een doopkandidaat verlangd?

Ieder mens die nog niet gedoopt is, kan worden gedoopt.
De enige voorwaarde is het geloof, dat bij de doop openlijk moet worden beleden.
 
Een mens die zich tot het christendom bekeert, krijgt niet alleen een andere wereldbeschouwing.
Hij gaat een weg van leren (catechumenaat) waarop hij door persoonlijke omkeer, maar vooral door het geschenk van de doop tot een nieuw mens wordt.
Hij is nu levend lidmaat aan het lichaam van Christus.