193. Is er een innerlijke logica die de Sacramenten met elkaar verbindt?

Alle Sacramenten zijn een ontmoeting met Christus, die zelf het oersacrament is.
Er zijn Sacramenten van initiatie, die in het geloof binnenleiden:
Doop, Vormsel en Eucharistie.
Er zijn Sacramenten van heling: Biecht en Ziekenzalving.
En er zijn Sacramenten van gemeenschap en zending: Huwelijk en Wijding.
 
De Doop verbindt met Christus.
Het Vormsel schenkt ons zijn geest.
De Eucharistie verenigt ons met Hem.
De Biecht verzoent ons met Christus.
Door de Ziekenzalving geneest, sterkt en troost Christus.
In het Huwelijkssacrament belooft Christus zijn liefde in onze liefde en zijn trouw in onze trouw.
Door het Sacrament van Wijding mogen de priesters zonden vergeven en de heilige Mis vieren.