192. Kan de kerk de liturgie ook veranderen en vernieuwen?

Er zijn veranderlijke en onveranderlijke bestanddelen van de liturgie.
Onveranderlijk is alles wat van goddelijke oorsprong is, zoals de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal.
Daarnaast zijn er veranderlijke onderdelen, die de kerk af en toe zelfs veranderen moet.
Het mysterie van Christus moet immers in alle tijden en op alle plaatsen verkondigd, gevierd en geleefd worden.
Daarom moet de liturgie aansluiten bij de cultuur van de afzonderlijke volken.
 
Jezus sprak de hele mens: zijn geest en verstand, zijn hart en zijn wil.
Precies hetzelfde wil Hij ook nu nog in de liturgie.
Daarom heeft de liturgie in Afrika andere kenmerken dan in Europa, is ze in bejaardenhuis anders dan bij de wereldjongerendagen en heeft zij in een parochie een ander gezicht dan in kloosters.
Maar het moet herkenbaar blijven dat het gaat om de ene eredienst van de hele, wereldwijde kerk.