188. Wat is het getijdengebed?

Het ‘getijdengebed’ is het algemene, openbare gebed van de Kerk.
Bijbelse teksten voeren de bidder steeds dieper in het mysterie van het leven van Jezus Christus. Wereldwijd wordt zo ieder uur van de dag ruimte gemaakt voor de drievuldige God, om de bidder en de wereld stap voor stap te veranderen.
Niet alleen priesters en monniken bidden het getijdengebed.
Veel christenen, voor wie het geloof belangrijk is, stemmen in met het duizendvoudige gebed dat van overal ter wereld opstijgt naar God.
 
De zeven ‘gebedshora’ (Latijn: hora = uur) zijn als het ware de woordenschat van de Kerk.
Het maakt onze tongen los, zelfs als wij van vreugde, zorgen of angsten met stomheid geslagen zijn.
Heel vaak is het verbazend hoe een zin, een tekst van het getijdengebed ‘toevallig’ precies past bij mijn eigen situatie.
God hoort het als wij Hem aanroepen.
Hij antwoordt ons in die teksten – soms zelfs ontstellend concreet.
Maar soms beproeft Hij ons ook met lange tijden van zwijgen en droogheid, in afwachting van onze trouw.