187. Hoe belangrijk is de zondag?

De zondag is het middelpunt van de christelijke tijd, want op zondag vieren wij de verrijzenis van Christus en iedere zondag is Pasen in het klein.
 
Als de zondag veronachtzaamd of afgeschaft wordt, kent de week alleen nog maar werkdagen.
De mens, die geschapen is voor vreugde, verkommert dan tot werkdier of consumptieslaaf.
Wij moeten op aarde echt leren feestvieren, anders weten we straks niets met de hemel te beginnen.
In de hemel is het zondag zonder einde.