186. Wat is het liturgische jaar (kerkelijk jaar)?

Met het liturgische of kerkelijk jaar wordt aan de normale loop van het jaar een verdieping gegeven door de mysteries van het leven van Christus, van de menswording tot de wederkomst in heerlijkheid.
Het liturgische jaar begint met de advent, de tijd van de verwachting van de Heer, vindt zijn eerste hoogtepunt in het kerstfeest en het tweede, nog grotere hoogtepunt in de viering van het verlossende lijden, sterven en verrijzen van Christus met Pasen.
De paastijd eindigt met het pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest op de kerk.
Het liturgisch jaar wordt steeds weer onderbroken door Maria- en heiligenfeesten, waarbij de kerk Gods genade prijst, die de mensen tot het heil heeft gebracht.