185. Waarom herhalen we de liturgie ieder jaar?

Zoals wij ieder jaar onze verjaardag of huwelijksdag vieren, zo viert ook de liturgie in het ritme van het jaar de belangrijkste heilsgebeurtenissen.
Maar met één belangrijk verschil: alle tijd is Gods tijd.
'Herinneringen' aan de boodschap en het leven van Jezus zijn tegelijk ontmoetingen met de levende God.
 
De Deense filosoof Sören Kierkegaard zei eens: 'Of we zijn tijdgenoten van Jezus, of we kunnen het beter laten.'
Door gelovig mee te gaan met het kerkelijk jaar worden we inderdaad tijdgenoten van Jezus.
Niet omdat we ons op die manier precies zijn tijd en zijn leven zouden kunnen voorstellen of erin meeleven, maar omdat Hij, als ik op die manier ruimte voor Hem maak, in mijn tijd en in mijn leven komt met zijn helende en verzoenende aanwezigheid, met de explosieve kracht van zijn verrijzenis.