182. Waartoe zijn er bij de heilige tekenen van de liturgie nog woorden nodig?

Liturgie vieren betekent God ontmoeten: Hem laten handelen, naar Hem luisteren, Hem antwoorden.
Zulke tweegesprekken uiten zich altijd in woorden en gebaren.
 
Jezus sprak door tekenen en woorden tot de mensen.
Zo is het ook in de kerk, als de priester de gaven toont en zegt: 'Dit is mijn lichaam (...) dit is mijn bloed (...).'
Alleen door die verklarende woorden van Jezus worden tekenen tot sacramenten: tekenen die bewerken wat zij betekenen.