180. Waarom vertalen wij liturgie met eredienst?

De eredienst is vooral Gods dienst aan ons en dan pas onze dienst aan God.
God geeft zich aan ons in heilige tekenen, zodat wij hetzelfde doen; ons zonder voorbehoud aan Hem geven.
 
Jezus is aanwezig in Woord en Sacrament, God is aanwezig.
Dat is het eerste en belangrijkste bij iedere eredienst.
Pas daarna komen wij.
Jezus offert zijn leven voor ons, opdat wij Hem het geestelijk offer van ons leven brengen.
In de Eucharistie geeft Christus zich aan ons, opdat wij ons aan Hem geven.
Wij geven Jezus bij wijze van spreken een blanco cheque van ons leven.
Zo nemen we deel aan het verlossende en veranderende offer van Christus.
Ons kleine leven wordt geopend voor het rijk van God.
God kan zijn leven in ons leven leiden.