178. Als een sacrament wordt bediend door iemand die onwaardig is, verliest het dan zijn werking?

Nee.
De sacramenten werken op grond van de voltrokken sacramentele handeling (ex opere operato), d.w.z. onafhankelijk van de morele houding of spirituele instelling van degene die het bedient.
Het volstaat dat hij wil doen wat de kerk doet.
 
Degenen die de sacramenten bedienen, moeten in ieder geval een voorbeeldig leven leiden.
Maar de sacramenten worden niet werkzaam door de heiligheid van wie ze uitvoert, maar doordat Christus zelf in hen werkt.
Hij respecteert echter ook onze vrijheid bij het ontvangen van de sacramenten.
Daarom hebben ze alleen maar een positieve werking als wij ons openstellen voor Christus.