177. Waarom vooronderstellen de sacramenten het geloof?

Sacramenten zijn geen magie.
Een sacrament kan alleen maar werken als je het geloof begrijpt en aanneemt.
Sacramenten vooronderstellen niet enkel het geloof, maar versterken het ook en brengen het tot uitdrukking.
 
Jezus beval de apostelen de mensen eerst door hun verkondiging tot discipelen te maken, dus hun geloof te wekken, en dan pas te dopen.
Het zijn dus twee dingen die wij in de kerk ontvangen: het geloof en de sacramenten.
Christen wordt je ook tegenwoordig niet door een ritueel of door je te laten inschrijven, maar door het aannemen van het juiste geloof.
Wij ontvangen het juiste geloof van de kerk.
Zij staat daarvoor borg.
Omdat het geloof van de kerk tot uiting komt in de liturgie, mag een sacramenteel ritueel niet door een ambtsdrager of een gemeenschap worden veranderd of gemanipuleerd.