175. Waarom behoren de sacramenten bij de kerk?

Waarom kan niet iedereen ze gebruiken zoals hij wil?
 
Sacramenten zijn gaven van Christus aan zijn Kerk. Het is haar taak ze te bedienen en ze te beschermen tegen misbruik.
 
Jezus heeft zijn woorden en tekenen toevertrouwd aan concrete mensen, namelijk de apostelen, en ze niet aan een anonieme massa uitgeleverd.
Tegenwoordig zouden we zeggen: 'Hij zette zijn erfgoed niet vrij op het internet, maar plaatste ze op een homesite'.
Sacramenten zijn voor de Kerk en door de Kerk.
Ze zijn voor de Kerk omdat het lichaam van Christus, die de Kerk is, door de Sacramenten gefundeerd, gevoed en voltooid wordt.
Ze zijn door de Kerk, omdat Sacramenten krachten van het lichaam van Christus zijn, zoals in de Biecht, waar Christus ons door de priester de zonden vergeeft.