174. Waarom is het geloof in Jezus Christus niet genoeg?

Waarom geeft God ons ook nog de sacramenten?
 
Wij moeten en mogen met al onze zintuigen tot God komen, niet alleen met ons intellect.
Daarom geeft God zich aan ons in aardse tekenen, in brood, wijn en olie, door woorden, zalvingen en handopleggingen.
 
Mensen zagen Jezus, hoorden Hem, mochten Hem aanraken en ervoeren daarin in heil en heling aan lijf en ziel.
De zintuigelijke tekenen van de sacramenten tonen ditzelfde handschrift van God, die de hele mens wil aanspreken en niet alleen maar zijn hoofd.