170. Wat is de diepste oorsprong van de liturgie?

In de liturgie overlaadt de Vader ons met zijn zegeningen in zijn Zoon, die voor ons mensgeworden, gestorven en verrezen is, en stort Hij de heilige Geest uit in onze harten.
Tegelijkertijd zegent de Kerk de Vader door aanbidding, lofprijzing en dankzegging, en smeekt zij om de gave van zijn Zoon en van de heilige Geest.
In de liturgie van de Kerk maakt Christus voornamelijk zijn paasmysterie onder tekenen kenbaar en brengt het tot stand.
Door de heilige Geest aan de apostelen te geven, gaf Hij hun en hun opvolgers de macht het heilswerk te voltrekken door het eucharistisch Offer en de Sacramenten, waarin Hij zelf werkzaam is om zijn genade mee te delen aan de gelovigen van alle tijden en in heel de wereld.
In de liturgie voltrekt zich de meest nauwe samenwerking tussen de heilige Geest en de Kerk.
De heilige Geest bereidt de Kerk er op voor haar Heer te ontmoeten; Hij brengt Christus in herinnering en maakt Hem kenbaar voor het geloof van de verzamelde gemeenschap; Hij maakt dat het Christusmysterie werkelijk en werkdadig tegenwoordig is; Hij verenigt de Kerk met het leven en de zending van Christus en laat in haar de gave van de communie vrucht dragen.