168. Waarom heeft de liturgie prioriteit in het leven van de kerk en het persoonlijke leven?

De liturgie is het hoogtepunt, waarnaar het handelen van de kerk streeft en tevens de bron waaruit haar hele kracht voortvloeit (Tweede Vaticaans Concilie).
 
Tijdens Jezus' leven kwamen de mensen in grote getale tot Hem omdat ze zijn helende nabijheid zochten.
Ook nu nog kunnen wij Hem vinden, want Hij leeft in zijn kerk.
Op twee plaatsen garandeert Hij ons zijn tegenwoordigheid: in de dienst aan de armsten (Mat. 25:42) en in de eucharistie.
Daar lopen wij direct in zijn armen.
Als wij Hem in ons toe laten, onderwijst Hij ons, voedt ons, verandert ons, heelt ons en wordt één met ons in de Heilige Mis.