167. Wat is liturgie?

Liturgie is de officiële eredienst van de kerk.
 
Een liturgie is geen happening die het moet hebben van goede ideeën en mooie liederen.
Liturgie is niet iets wat wij maken of verzinnen.
Het is iets levends, gegroeid in het geloof van millenia.
Een eredienst is een heilig, eerbiedwaardig gebeuren.
Liturgie wordt spannend als we op het spoor komen: God zelf is aanwezig in haar heilige tekenen en in haar kostbare, vaak heel oude gebeden.