165. Waarom zeggen wij 'amen' na de belijdenis van ons geloof?

We zeggen amen, dus ja, op de belijdenis van ons geloof omdat God wil dat wij getuigen van het geloof zijn.
Wie amen zegt, stemt vol blijdschap en in vrijheid in met het scheppende en verlossende werk van God.
 
Het Hebreeuwse woord 'amen' gaat terug op een wortel die zowel 'geloof' als 'standvastigheid, betrouwbaarheid en trouw' betekent.
'Wie amen zegt, zet zijn handtekening' (Augustinus).
Dit onvoorwaardelijke 'ja' kunnen wij alleen uitspreken omdat Jezus zich voor ons in de dood en verrijzenis als trouw en betrouwbaar heeft betoond.
Hij is zelfs het menselijke 'ja' op alle beloften van God, zoals Hij ook het definitieve 'ja' van God aan ons is.