164. Hoe zal de wereld voltooid worden?

Aan het einde der tijden zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen.
Het kwaad zal geen macht en geen aantrekkingskracht meer hebben.
De verlosten zullen God van aangezicht tot aangezicht zien, als vrienden.
Hun verlangen naar vrede en gerechtigheid zal vervuld zijn.
God te aanschouwen zal hun geluk zijn.
De drievuldige God zal onder hen wonen en alle tranen van hun ogen afwissen: de dood zal niet meer zijn, geen verdriet, geen geklaag, geen moeite.