162. Als God liefde is, hoe kan er dan een hel zijn?

Niet God verdoemt de mens.
Het is de mens zelf die Gods barmhartige liefde afwijst en zichzelf vrijwillig het (eeuwige) leven ontneemt, door zich buiten te sluiten van de gemeenschap met God.
 
God verlangt naar gemeenschap, zelfs met de laatste zondaar; Hij wil dat iedereen zich bekeert en gered wordt.
Maar God heeft de mens vrij geschapen en respecteert zijn keuzes.
Zelfs God kan de liefde niet dwingen.
Als degene die liefheeft, is Hij 'machteloos' als iemand in plaats van de hemel de hel kiest.