161. Wat is de hel?

De hel is de toestand van het eeuwig gescheiden zijn van God en de absolute afwezigheid van liefde.
 
Wie willens en wetens, zonder berouw sterft in zware zonde en Gods barmhartige, vergevende liefde voor altijd afwijst, die sluit zichzelf uit van de gemeenschap met God en de gelukzaligen.
Of iemand werkelijk op het moment van de dood de absolute liefde in het gezicht kan zien en toch nog nee zeggen, weten wij niet.
Maar onze vrijheid maakt die beslissing mogelijk.
Jezus waarschuwt ons keer op keer dat we ons definitief van Hem scheiden als we ons afsluiten van de nood van zijn broeders en zusters: 'Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen (...)
Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan' (Mat. 25:41-45).