157. Worden wij na onze dood geoordeeld?

Het zogenaamde bijzondere of ook persoonlijke oordeel voltrekt zich in de individuele dood.
Het algemene oordeel, dat ook het laatste of jongste oordeel wordt genoemd, vindt plaats op de jongste dag, dus aan het einde van de wereld, bij de wederkomst van de Heer.
 
In het sterven komt ieder mens op het punt van de waarheid.
Dan kan niets meer verdrongen en verborgen, niets meer veranderd worden.
God ziet ons zoals wij zijn.
Wij treden voor zijn gerecht, zijn recht-maken, want in Gods heilige nabijheid kunnen wij alleen maar 'recht' of helemaal niet zijn, zo 'recht' als God ons wilde toen Hij ons schiep.
Misschien moeten we nog een proces van loutering doormaken, misschien kunnen we meteen in de armen van God vallen.
Maar misschien zijn we ook zo vol boosheid en haat, zo vol van 'nee' tot iedereen, dat we voor altijd ons gezicht afwenden van de liefde, van God.
Een leven zonder liefde is echter niets anders dan de hel.