156. Wat is het eeuwige leven?

Het eeuwige leven begint met de doop.
Het gaat door de dood heen en zal geen einde hebben.
 
Alleen al wanneer we verliefd zijn, willen we dat aan die toestand geen einde komt.
'God is liefde', aldus de eerste brief van Johannes (1 Joh. 4:16).
'De liefde', zegt de eerste brief aan de Korintiërs, 'zal nooit vergaan' (1 Kor. 13:8).
God is eeuwig omdat hij Liefde is; en de liefde is eeuwig omdat ze goddelijk is.
Als wij in de liefde zijn, betreden we Gods eindeloze tegenwoordigheid.