155. Hoe helpt Christus ons bij het sterven als wij op Hem vertrouwen?

Christus komt ons tegemoet en leidt ons naar het eeuwig leven.
'Niet de dood zal mij halen, maar God' (H. Theresia van Lisieux).
 
In het licht van Jezus' lijden en sterven kan zelfs het sterven lichter worden.
Wij kunnen in een daad van vertrouwen en liefde 'ja' zeggen tegen de Vader, zoals Jezus in de Olijfhof deed.
Zo een houding noemen we een 'geestelijk offer': de stervende verenigt zich met het offer van Christus aan het kruis.
Wie zo in vertrouwen op God en in vrede met de mensen, dus zonder zware zonden, sterft, is op weg in de gemeenschap met de verrezen Christus.
In ons sterven zullen wij niet dieper vallen dan in zijn handen.
Wie sterft, vertrekt niet naar nergens, maar komt thuis in de liefde van God, die hem geschapen heeft.