154. Wat gebeurt er met ons al wij sterven?

In de dood worden lichaam en ziel van elkaar gescheiden.
Het lichaam ontbindt, terwijl de ziel naar God gaat en wacht totdat ze op de jongste dag weer met het opgewekte lichaam verenigd wordt.
 
Het hoe van de verrijzenis van ons lichaam is een mysterie.
Een beeld kan ons helpen het te geloven: aan een tulpenbol kunnen we niet zien tot wat een prachtige bloem hij zich in de donkere aarde zal ontwikkelen.
Zo weten wij ook niets over het toekomstige uiterlijk van ons nieuwe lichaam.
Maar Paulus weet zeker: 'Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt' (1 Kor. 15:43a).