153. Waarom geloven wij in de verrijzenis van het 'vlees'?

Het Bijbelse woord 'vlees' verwijst naar de mens in zijn zwakheid en sterfelijkheid.
God beschouwt het menselijke vlees echter niet als iets minderwaardigs.
In Jezus Christus werd Hij zelf 'vlees' (incarnatie) om de mensen te verlossen.
God verlost niet alleen de geest van de mens, hij verlost hem geheel, met lichaam en ziel.
 
God heeft ons met lichaam (vlees) en ziel geschapen.
Hij laat het 'vlees', ja, de hele schepping, aan het einde van de wereld niet zomaar vallen als een afgedankt stuk speelgoed.
Op de 'laatste dag' zal Hij ons in het vlees opwekken, dat wil zeggen: we zullen veranderd zijn, maar ons toch in ons element voelen.
Ook voor Jezus was het in het vlees zijn geen episode.
Toen de Verrezen Heer zich vertoonde, zagen de leerlingen zijn littekens.