152. Waarom geloven wij in de verrijzenis van het lichaam?

Wij geloven in de verrijzenis van de doden omdat Christus uit de dood is verrezen, voor altijd leeft en ons doet deelhebben aan dit eeuwige leven.
 
Als een mens sterft, wordt zijn lichaam begraven of verbrand.
Toch geloven wij dat er voor die mens een leven na de dood is.
Jezus heeft zich in zijn verrijzenis heer en meester over de dood getoond; zijn Woord is geloofwaardig: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft' (Joh. 11:25b).