151. Welke mogelijkheden tot vergeving van zonden zijn er in de kerk?

Fundamenteel worden de zonden vergeven in het sacrament van de doop.
Vervolgens is voor de vergeving van zware zonden het sacrament van boete en verzoening (sacrament van boete, biecht) vereist.
Voor lichte zonden wordt de biecht aanbevolen.
Maar ook de Heilige Schrift lezen, bidden, vasten en goede werken uitvoeren hebben een verzoenende werking.