149. Mag men Maria aanbidden?

Nee.
Alleen God mag men aanbidden.
Maar Maria mogen we vereren als de Moeder van onze Heer.
 
Onder aanbidding verstaan we de deemoedige, onvoorwaardelijke erkenning van de absolute verhevenheid van God boven alle schepselen.
Maria is een schepsel, net als wij.
In het geloof is zij onze Moeder.
En ouders moeten wij eren.
Dat is Bijbels, want Maria zelf zegt: 'Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen'.
Zo kent de kerk Mariabedevaartsoorden, feestdagen, liederen en gebeden die betrekking hebben op Maria, zoals de Rozenkrans.
Dit is een beknopte samenvatting van de evangeliën.