147. Waarom heeft Maria in de gemeenschap van de heiligen zo een bijzondere positie?

Maria is de moeder van God.
Zij was op aarde als geen ander mens verbonden met Jezus, een band die ook in de hemel niet ophoudt.
Maria is de koningin van de hemel en ons in haar moederlijkheid heel nabij.
 
Omdat zij zich met lichaam en ziel toevertrouwde aan een gevaarlijke, zij het goddelijke onderneming, werd Maria met lichaam en ziel opgenomen in de hemel.
Wie als Maria leeft en gelooft, komt in de hemel.