146. Wat betekent 'gemeenschap van de heiligen'?

Tot de 'gemeenschap van de heiligen' behoren alle mensen die hun hoop op Christus hebben gesteld en door de doop bij Hem horen, of ze al gestorven zijn of nog leven.
Omdat wij in Christus één lichaam zijn, leven we in een gemeenschap die hemel en aarde omvat.
 
De kerk is groter en meer levend dan wij denken.
Tot de kerk behoren levenden en gestorvenen, of ze zich nog in een louteringsproces bevinden, of al in de heerlijkheid van God zijn, bekenden en onbekenden, grote heiligen en onopvallende mensen.
Wij kunnen elkaar over de dood heen bijstaan.
Wij kunnen onze naamheilige of onze favoriete heilige aanroepen, maar ook onze overleden verwanten, van wie wij geloven dat ze al bij God zijn aangekomen.
Omgekeerd kunnen wij onze overledenen die zich nog in een louteringsproces bevinden, door ons smeekgebed en eucharistievieringen als offer van Christus helpen.
Wat de enkeling in en voor Christus doet, komt allen ten goede.
Omgekeerd betekent dit helaas ook dat iedere zonde de gemeenschap schaadt.