144. Welke taken hebben de bisschoppen?

Bisschoppen hebben de verantwoordelijkheid voor de deelkerk die hun is toevertrouwd en medeverantwoordelijkheid voor de hele kerk.
Onder de leiding van de paus oefenen ze gezag uit in gemeenschap met elkaar en voor de hele kerk.
 
Bisschoppen moeten in eerste instantie apostel zijn, trouwe getuigen van Jezus, die hen persoonlijk tot Hem geroepen en uitgezonden heeft.
Zo brengen ze Christus tot de mensen en de mensen tot Christus.
Dat gebeurt door hun verkondiging, de viering van de sacramenten en de leiding van de kerk.
Als opvolger van de apostelen oefent de bisschop zijn ambt uit krachtens een apostolische volmacht.
Hij werkt niet in opdracht of als een soort assistent van de paus.
Toch handelt hij met en onder de paus.