143. Is de paus werkelijk onfeilbaar?

Ja.
Maar de paus spreekt alleen onfeilbaar als hij in een officiële kerkelijke uitspraak (ex cathedra) een dogma afkondigt, d.w.z. een bindende beslissing neemt inzake geloofs- en zedenleer.
Ook ambtelijke beslissingen genomen door het college van bisschoppen samen met de paus kunnen een onfeilbaar karakter bezitten, bijvoorbeeld beslissingen van een oecumenisch concilie.
 
De onfeilbaarheid van de paus heeft niets te maken met zijn morele integriteit en intelligentie.
Onfeilbaar is eigenlijk de kerk, want Jezus heeft haar de Heilige Geest beloofd, die haar in de waarheid houdt en steeds dieper binnenvoert.
Als een zelfstandige geloofswaarheid plotseling geloochend of verkeerd uitgelegd wordt, moet de kerk een laatste stem hebben die bindend zegt wat waar en wat onwaar is.
Dat is de stem van de paus.
Als opvolger van Petrus en eerste van de bisschoppen heeft hij alleen het gezag om de omstreden waarheid volgens de geloofsoverlevering van de kerk zo te formuleren dat het de gelovigen voor alle tijden wordt overgeleverd als 'zeker te geloven'.
Het heet dan dat de paus een dogma verkondigt.
Een dogma kan dus inhoudelijk nooit iets 'nieuws' behelzen.
Een dogma wordt heel zelden afgekondigd.
Het laatste stamt van 1950.