139. Waaruit bestaat de roeping van de leken?

De leken zijn geroepen om zich te engareren in de samenleving, zodat het rijk van God onder de mensen kan groeien.
 
Een leek is geen tweederangs christen, want hij heeft deel aan het priesterambt van Christus (algemeen priesterschap).
Hij zorgt ervoor dat de mensen in zijn omgeving (op school of opleiding, in de familie en op het werk) het evangelie leren kennen en Christus leren liefhebben.
Hij vormt door zijn geloof de samenleving, de economie en de politiek.
Hij steunt het kerkelijke leven, bijvoorbeeld als misdienaar of lector, als groepsleider, of door zitting te nemen in kerkelijke besturen en raden (bv. in de parochieraad of de kerkraad).
Juist jonge mensen moeten er goed over nadenken op welke plaats God hen wil hebben.