137. Waarom heet de kerk apostolisch?

De kerk heet apostolisch omdat zij, door de apostelen gesticht, vasthoudt aan de overlevering en wordt geleid door hun opvolgers.
 
Jezus riep de apostelen als zijn nauwste medewerkers.
Zij waren zijn ooggetuigen.
Na zijn verrijzenis verscheen Hij hun meerdere malen.
Hij schonk hun de Heilige Geest en stuurde hen als gevolmachtigde boden de hele wereld in.
In de jonge kerk stonden zij garant voor de eenheid.
Hun zending en volmacht gaven zij door handoplegging door aan hun opvolgers, de bisschoppen.
Zo is het tot op de dag van vandaag.
Dit proces noemen we apostolische opvolging.