136. Hoe ziet de kerk de overige religies?

De kerk respecteert alles wat in andere religies goed en waar is.
Ze respecteert en stimuleert de godsdienstvrijheid als mensenrecht.
Niettemin weet zij dat Jezus Christus de enige verlosser van alle mensen is.
Hij alleen is 'de weg, de waarheid en het leven'
 
De kerk leert dat alle mensen die buiten hun schuld Christus en zijn kerk niet kennen, maar God oprecht zoeken en de stem van hun geweten volgen, het eeuwige heil verkrijgen.
Wie echter heeft erkend dat Jezus Christus 'de weg, de waarheid en het leven' is, maar Hem niet wil navolgen, zal langs andere wegen geen heil vinden.
Dat wordt bedoeld met de zin 'Extra ecclesiam nulla salus' (Buiten de kerk is geen heil te vinden)